Hakkımızda

Gelişen ve değişen dünya ile birlikte ülkemizde ve İstanbul’da sağlıktan savunmaya, kültürden spora, sanattan sanayiye kadar hayatın her alanındaki teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan ani dijital dönüşüm süreçleri teknoloji okuryazarlığı, üretimi ve geliştirilmesi alanlarında yetenekli kişilere duyulan ihtiyacı arttırmıştır.

Bu sebeple İBB Teknoloji Atölyeleri ülkemizde ve İstanbul’da teknoloji atılımı yapacak bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hizmet veren atölyelerde teknoloji tüketicisi değil teknolojide yenilikçi icatlar yapan toplum olma yolunda bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve böylece teknolojide dışa bağımlılığın azalmasını sağlamak hedeflenmektedir.

İBB Teknoloji Atölyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile faaliyetlerine başlamıştır. Atölye çalışmaları Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından planlanan içerikler, müfredat ve etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecektir. Yapılacak atölye çalışmalarını yürütecek eğitmenlerin nitelikleri de yine Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri tarafından belirlenmiştir.

İBB Teknoloji Atölyeleri 9 atölyede (Bakırköy, Beyoğlu, Cemal Kamacı, Esenyurt, Fatih, Güngören, Pendik. Tuzla, Ümraniye ) faaliyetlerine gerçekleştirmiş olup önümüzdeki yıllarda sayıların artırılması hedeflenmektedir.

Öğrenciler, İBB Teknoloji Atölyeleri’ne katılmak için iki bölümlü olarak düzenlenen eleme sınavına tabi olacaktır. Sınavda teorik bilgiler, analitik düşünme, problem çözme ve mantık yürütme becerileri  değerlendirilmektedir. Bu iki bölümlü değerlendirme sonucunda öğrenciler atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanmaktadır.

Atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler oluşturulan eğitim takvimi ve düzeye uygun çalışma grupları çerçevesinde 8 aylık bir çalışma programına dâhil olacaktır.

İBB Teknoloji Atölyeleri kapsamında, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi önerileri doğrultusunda her eğitim dönemi sonunda çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu etkinliklerde öğrenciler edindikleri bilgiler ışığında ürettikleri projeleri sergileme ve paylaşma fırsatı bulacaktır. Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin proje hazırlama, sunum yapma, takım halinde ve bireysel çalışma, zaman yönetimi, sorumluluk bilinci, temsil etme gibi becerilerini geliştirmeleri ve deneyim kazanmaları da amaçlanmıştır.

Kazanılan bu deneyimlerin öğrencilerin genel olarak akademik başarılarına olumlu etki etmesi ve katılacakları ulusal ve uluslararası yarışmalarda avantaj sağlaması beklenmektedir.