Misyon

İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerimize teknoloji üretiminin temelini oluşturacak alanlarda eğitimler vermek, bu alandaki yetenekleri keşfederek ortaya çıkarmak, çocuk ve gençleri teknoloji üretimi konusunda teşvik etmek; bilimsel ve teknolojik çalışma yaparak uygun zemini hazırlamak.