Proje Geliştirme

Eğitim süresinin iki dönem boyunca toplam 20 saat olarak belirlendiği bu tamamlayıcı program, belirlenen proje başlıklarına yönelik problem belirleme, belirlenen problemlere yönelik akılcı çözüm yöntemleri geliştirme, çözüm yöntemlerini mobil uygulama araçlarını kullanarak gerçekleştirme ve proje çalışmasını raporlamayı kapsamaktadır. Diğer modüllerde olduğu gibi lise (9. – 10. sınıflar) ve ortaokul (6. – 7.sınıflar) için iki farklı düzeyde yürütülecektir.

Çalışma Çizelgesi için Tıklayınız