İBB Teknoloji Atölyeleri programına 2022 Ekim ayı itibariyle 4., 5., 6., 7., 9. veya 10. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler başvurabilir, ancak 8. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler başvuramaz. Programa önceki yıl devam ederek ilgili seviyeyi başarıyla tamamlayanların aynı seviye için tekrar başvurmaması önerilir. Programa önceki yıl devam eden 4. sınıf öğrencilerinin bu yıl yine 4.-5. Sınıf grubuna ve 6. Sınıf öğrencilerinin yine 6-7. sınıf grubuna başvurmak yerine 1 yıl sonra ilgili sınıf grupları için başvurmaları önerilir.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı’nda hangi sınıfta eğitim öğrenim görecekseniz o sınıfı işaretlemelisiniz.

Evet, 9. Sınıfı işaretleyerek katılabilirler.

Atölye çalışmalarımız her Cumartesi ve Pazar devam etmektedir. Devamsızlık yapmadığınız takdirde İstanbul dışından katılabilirsiniz.

İBB Teknoloji Atölyeleri programı kabul sınavları öğrencilerin okullarında tamamladıkları sınıf düzeyindeki Fen Bilgisi, Matematik ve Türkçe dersleri ile ilgili sorular içermektedir. Ayrıca 4.-10 sınıf aralığındaki öğrencilere uygun bilgi işlemsel düşünme soruları da kabul sınavlarında sorulmaktadır.

Öğrenciler mümkün olduğu ölçüde sınavda almış oldukları puan, kontenjan, ikametgâh adresi ve başvuru esnasında alınan atölye tercihleri dikkate alınarak uygun atölyelere yerleşimleri yapılacaktır.

Atölye çalışmaları Ekim ayında başlaması planlanmaktadır.

Bu program, kentimizde yaşayan 4-5, 6-7 ve 9-10. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin temel bilgi teknolojileri bilgi ve becerileri ile bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bilgi işlemsel düşünme becerilerini oluşturan, algoritmik düşünme, problem çözme, işbirliği, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerileri programın geliştirmeyi hedeflediği alt beceriler arasındadır. Bu amaçla düzenlenen programda öğrenme etkinlikleri aşağıdaki çerçevede gerçekleştirilmektedir:

o Bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinlikleri
o Grafik tasarım (2 ve 3 boyutlu) üretim programlama/kodlama
o Oyun tasarımı ve programlama (blok temelli)
o Mobil uygulama geliştirme
o Yapay zekâyı tanıma ve yapay zekâ uygulamaları geliştirme
o Robotları tanıma ve robot programlama

Birçok alanda olduğu gibi bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi de aşamalı bir düzende önkoşul bilgi ve becerileri tamamlayarak ilerleme şeklinde olur. Önceki hafta öğrenilenler bir sonraki hafta öğrenileceklere temel teşkil eder ve bu temeller tamamlanmadan yapılacak öğrenme etkinliklerinde öğrenci zorlanır ve/veya gereğinden çok zaman harcar; hatta yanlış kavramlar geliştirme olasılığı nedeniyle gelişimi aksayabilir veya öğrenme istekliliği azalabilir. Bu nedenlerle katılımcıların her hafta tüm derslere katılması esastır.
Atölye çalışmalarına mazeretsiz olarak toplamda 3 hafta devamsızlık hakkına sahiptir. Öğrencilerin 3 haftadan fazla devamsızlık yapması halinde atölye çalışmalarına son verilecektir.

Atölye çalışmalarını tamamlayan her bir öğrenciye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi onaylı Katılım Belgesi alacaktır.

Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma (UYGAR) Merkezi akademisyenleri ile işbirliği sonucu geliştirildi.

Program farklı yaş grupları için geliştirildiğinden 4-5. sınıf öğrencileri için bir dönem olarak takvimlendirildi. Programa katılacak 4-5. sınıf öğrencileri ya birinci dönemki programa ya da ikinci dönemki programa katılacaklar. 6-7. sınıf ve 9-10. sınıf öğrencileri için ise program birbirini izleyen iki dönem olarak planlandı ve toplam sekiz aylık bir takvime sahip. Bir dönem dört aydan oluşur ve haftada bir gün, 4 saat (Cumartesi veya Pazar) olarak uygulanır.

6.-7. Sınıf ve 9.-10. Sınıf eğitimleri Cumartesi günü, 4.-5. Sınıf eğitimleri Pazar günü yapılmaktadır.

İBB Teknoloji Atölyeleri programı tamamen ücretsizdir.

Eğer İBB Teknoloji Atölyelerindeki etkinlikler çocuğunuzun okulunda da yapılıyorsa, atölyelerden faydalanmadığını hissedebilir, sıkılabilir. Aynı veya benzer etkinlikler teknolojiye meraklı olan bir çocuğun merakına ket vurabilir, sevdiği bir alandan uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu noktayı dikkatle ele almak yerinde olacaktır.
İBB Teknoloji Atölyeleri Programında üç farklı seviyede yapılacak etkinlikler özetle aşağıdaki gibidir:

Grupİşlenecek içerikToplam süre
4-5. sınıflar·   Bilgisayarsız bilgisayar bilimi

·   Grafik geliştirme ve değerlendirme, (Örnek uygulamalar: Photopea,  Tinkercad,),

·   Scratch ile programlama ve oyun geliştirme

15 hafta
6-7. sınıflar·   Grafik tasarım, geliştirme ve değerlendirme,

·   Scratch ile programlama ve oyun geliştirme,

·   Phyton ile programlama,

·   Mobil uygulama geliştirme (Ör.: AppInventor; Thunkable)

·   Robot programlama (Ör.: Robotis),

·   Yapay zekayı tanıma ve temel yapay zeka uygulamaları ((Ör.: Machine Learning for Kids; Teachable Machine)

30 hafta
9-10. sınıflar·   Grafik tasarım, geliştirme ve değerlendirme,

·   Scratch ile programlama ve oyun geliştirme,

·   Phyton ile programlama,

·   Mobil uygulama geliştirme,

·   Robot programlama,

·   Yapay zekayı tanıma ve yapay zeka uygulamaları

30 hafta

HAYIR. Programa kabul edilmenin tek koşulu ilgili kabul sınavlarında yeterli başarıyı göstermektir. Bilgisayara veya Internet bağlantısına sahip olmak programa kabul edilmenin bir koşulu değildir. İBB Teknoloji Atölyeleri programı, özellikle teknolojiye erişimi kısıtlı olan çocuklara bazı 21. yüzyıl bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

HAYIR. Atölyelerde kullanılan yazılım platformları ücretsizdir ve öğrenciler evde ya da okulda da kullanmaya devam edebilir, çünkü özellikle herkese açık ücretsiz kullanılabilen yazılım platformları tercih edilmiştir. Sadece robotik sistemler için kullanılan manipulatifler (robot ve/veya cihaz parçaları) satın alınabilen ders materyalleridir, bu sistemler İBB tarafından yeterli sayıda satın alınmış olup atölyelerde tüm katılımcıların kullanımına sunulmuştur. Atölyelerde kullanılacak tüm gerekli malzemeler İBB tarafından yeterli sayıda ve çeşitlilikte sağlanmaktadır.

Teknoloji Atölyelerindeki her sınıfın mevcudu 20 öğrenci kadardır. Her sınıfta iki eğitmen eşliğinde öğrenciler etkinlikleri yürütür.

Programda yer alan öğrenme etkinlikleri belli öğrenme hedefleri çerçevesinde, her katılımcının programdaki tüm konularda öğrenme hedeflerine ulaşabileceği anlayışı içinde tasarlandı. Hem fikirleri hem becerileri geliştirmeye yönelik, uygulama ve katılım odaklı içerikler hazırlandı. Eğitmenler her ders saati için hazırlanmış ders planlarını, etkinlik, uygulama ve değerlendirme çerçevesinde tamamlar, tüm katılımcıların tüm etkinlikleri anlayarak tamamlaması için çaba gösterir. Ayrıca eğitmenler, katılımcıların gelişimlerini gözlemler, etkinliklere katılımı ve verilen bilişsel tepkilerin niteliğine ve niceliğine göre değerlendirme yapar, derse katılımı arttırmak için teşvik eder.

Programda yer alan öğrenme etkinlikler işbirliği üzerine kuruludur; her öğrencinin kendini ifade etmesine fırsat verilir; kendi ve başkalarının fikirlerine değer vermek programdaki iletişim ve etkileşimin temel ilkesidir.

İBB Teknoloji Atölyelerinde işlenen dersler öğrencilerin tüm etkinlikleri atölyelerde tamamlayacakları şekilde planlanır, ev ödevi verilmez; ancak çocuklar derslerde öğrendiklerini pekiştirmek ve daha da geliştirmek için evde istedikleri kadar zaman ayırarak atölyelerde gösterilen Internet platformlarına ulaşarak ek etkinlikler yapabilir.

Öğrencilere işbirliğini geliştirmeleri, gruplar olarak yaşlarına göre büyük ölçekli projeleri birlikte gerçekleştirmelerine fırsat verilir. Bu bağlamda yılsonunda sergileyecekleri projeleri bireysel ve/veya grup olarak tamamlarına olanak verilir.

İBB Teknoloji Atölyelerine kabul edilen çocukların eğitim merkezlerine ulaşımından aileleri sorumlu olacaktır.