İBB Teknoloji Atölyeleri programına 2023 Ekim ayı itibariyle 4., 5., 6., 7., 9. veya 10. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler başvurabilir, ancak 8. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler başvuramaz. İBB Teknoloji Atölyelerinde 4.-5.Sınıflar, 6.-7.Sınıflar ve 9.-10.Sınıflar olacak şekilde 3 farklı eğitim grupları oluşturulmuştur. Aday başarı ile tamamladığı bir grupta tekrardan eğitim alamayacaktır. Örnek : 4. Sınıf bir Öğrenci 4-5.Sınıf eğitim grubunda eğitimini tamamlamış ise bir sonraki sene 5.Sınıf olduğunda 4-5.Sınıf eğitim grubunda yer alamayacaktır. 6.Sınıf olması halinde 6-7.Sınıf eğitim grubunu tamamlamadığı için bu eğitim grubuna başvuru yapabilecektir.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı’nda hangi sınıfta eğitim öğrenim görecekseniz o sınıfı işaretlemelisiniz.

Evet, 9. Sınıfı işaretleyerek katılabilirler.

İl dışından başvuru yapacak öğrenciler 0212 600 87 00 numaralı danışma hattını arayarak bilgi alabilirler.

İBB Teknoloji Atölyeleri programı kabul sınavları öğrencilerin okullarında tamamladıkları sınıf düzeyindeki Fen Bilgisi, Matematik ve Türkçe dersleri ile ilgili sorular içermektedir. Ayrıca 4.-10 sınıf aralığındaki öğrencilere uygun bilgi işlemsel düşünme soruları da kabul sınavlarında sorulmaktadır.

Öğrenciler mümkün olduğu ölçüde sınavda almış oldukları puan, kontenjan, ikametgâh adresi ve başvuru esnasında alınan atölye tercihleri dikkate alınarak uygun atölyelere yerleşimleri yapılacaktır.

Atölye çalışmaları Ekim ayında başlaması planlanmaktadır.

Birçok alanda olduğu gibi bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi de aşamalı bir düzende önkoşul bilgi ve becerileri tamamlayarak ilerleme şeklinde olur. Önceki hafta öğrenilenler bir sonraki hafta öğrenileceklere temel teşkil eder ve bu temeller tamamlanmadan yapılacak öğrenme etkinliklerinde öğrenci zorlanır ve/veya gereğinden çok zaman harcar; hatta yanlış kavramlar geliştirme olasılığı nedeniyle gelişimi aksayabilir veya öğrenme istekliliği azalabilir. Bu nedenlerle katılımcıların her hafta tüm derslere katılması esastır.
Atölye çalışmalarına mazeretsiz olarak toplamda 3 hafta devamsızlık hakkına sahiptir. Öğrencilerin 3 haftadan fazla devamsızlık yapması halinde atölye çalışmalarına son verilecektir.

Atölye çalışmalarını tamamlayan her bir öğrenciye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi onaylı Katılım Belgesi alacaktır.

Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma (UYGAR) Merkezi akademisyenleri ile işbirliği sonucu geliştirildi.

4-5.sınıf, 6-7. sınıf ve 9-10. sınıf öğrencileri için program birbirini izleyen iki dönem olarak planlandı ve toplam sekiz aylık bir takvime sahip. Bir dönem dört aydan oluşur ve haftada bir gün sabah veya öğlen, 4 saat (Cumartesi veya Pazar) olarak uygulanır.

6.-7. Sınıf ve 9.-10. Sınıf eğitimleri Cumartesi günü, 4.-5. Sınıf eğitimleri Pazar günü yapılmaktadır.

İBB Teknoloji Atölyeleri programı tamamen ücretsizdir.

HAYIR. Programa kabul edilmenin tek koşulu ilgili kabul sınavlarında yeterli başarıyı göstermektir. Bilgisayara veya Internet bağlantısına sahip olmak programa kabul edilmenin bir koşulu değildir. İBB Teknoloji Atölyeleri programı, özellikle teknolojiye erişimi kısıtlı olan çocuklara bazı 21. yüzyıl bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

HAYIR. Atölyelerde kullanılan yazılım platformları ücretsizdir ve öğrenciler evde ya da okulda da kullanmaya devam edebilir, çünkü özellikle herkese açık ücretsiz kullanılabilen yazılım platformları tercih edilmiştir. Sadece robotik sistemler için kullanılan manipulatifler (robot ve/veya cihaz parçaları) satın alınabilen ders materyalleridir, bu sistemler İBB tarafından yeterli sayıda satın alınmış olup atölyelerde tüm katılımcıların kullanımına sunulmuştur. Atölyelerde kullanılacak tüm gerekli malzemeler İBB tarafından yeterli sayıda ve çeşitlilikte sağlanmaktadır.

Teknoloji Atölyelerindeki her sınıfın mevcudu 20 öğrenci kadardır. Her sınıfta iki eğitmen eşliğinde öğrenciler etkinlikleri yürütür.

Programda yer alan öğrenme etkinlikleri belli öğrenme hedefleri çerçevesinde, her katılımcının programdaki tüm konularda öğrenme hedeflerine ulaşabileceği anlayışı içinde tasarlandı. Hem fikirleri hem becerileri geliştirmeye yönelik, uygulama ve katılım odaklı içerikler hazırlandı. Eğitmenler her ders saati için hazırlanmış ders planlarını, etkinlik, uygulama ve değerlendirme çerçevesinde tamamlar, tüm katılımcıların tüm etkinlikleri anlayarak tamamlaması için çaba gösterir. Ayrıca eğitmenler, katılımcıların gelişimlerini gözlemler, etkinliklere katılımı ve verilen bilişsel tepkilerin niteliğine ve niceliğine göre değerlendirme yapar, derse katılımı arttırmak için teşvik eder.

Programda yer alan öğrenme etkinlikler işbirliği üzerine kuruludur; her öğrencinin kendini ifade etmesine fırsat verilir; kendi ve başkalarının fikirlerine değer vermek programdaki iletişim ve etkileşimin temel ilkesidir.

İBB Teknoloji Atölyelerinde işlenen dersler öğrencilerin tüm etkinlikleri atölyelerde tamamlayacakları şekilde planlanır, ev ödevi verilmez; ancak çocuklar derslerde öğrendiklerini pekiştirmek ve daha da geliştirmek için evde istedikleri kadar zaman ayırarak atölyelerde gösterilen Internet platformlarına ulaşarak ek etkinlikler yapabilir.

Öğrencilere işbirliğini geliştirmeleri, gruplar olarak yaşlarına göre büyük ölçekli projeleri birlikte gerçekleştirmelerine fırsat verilir. Bu bağlamda yılsonunda sergileyecekleri projeleri bireysel ve/veya grup olarak tamamlarına olanak verilir.

İBB Teknoloji Atölyelerine kabul edilen çocukların eğitim merkezlerine ulaşımından aileleri sorumlu olacaktır.