Vizyon

Bilim ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, bu alandaki beyin göçünün durdurulması, şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesi; İstanbul’u teknoloji üssü yapacak proje ve çalışmalara zemin hazırlayarak dünyanın en gelişmiş şehirleri arasında yer almasını sağlamak.