Grafik Tasarım

Diğer eğitimlerin içeriğini desteklemek amaçlı planlanan bu eğitim programında temel tasarım öğelerini ve ilkelerini tanıma, temel grafik tasarım araçlarının kullanımı, grafik araçlarıyla amaca yönelik tasarımlar yapma, tasarlanan grafiklerin farklı formatlara yönelik çıktılarını alma konularında çalışmalar yapılmaktadır. Lise (9. – 10.sınıflar) ve ortaokul (6. – 7. sınıflar) için iki farklı düzeyde tasarlanmış olan bu programda düzeye göre Pixlr/Vectr programları kullanılmaktadır.

Çalışma Çizelgesi için Tıklayınız