Yapay Zekâ

Lise (9. – 10. sınıflar) ve ortaokul (6. – 7. sınıflar) için iki farklı düzeyde tasarlanmış olan “Yapay zekâ nasıl bir şeydir? Nasıl çalışır? Neyi yapar, neyi yapamaz? Tehlike arz eder mi? Dünyayı nasıl değiştirecek? Yapay zekâlı yaşam nasıl olacak?” sorularına cevap verecek çalışmaları içermektedir.

Yapay zekâ uygulamalarının neler yapabildiğini anlamak, yapay zekâ kavramının olası uygulamaları hakkında makul ve mantıklı öneriler getirebilmek, yapay zekânın sınırları ve ilgisi olmayan halleri görebilmek, insan zekâsı ile yapay zekâ arasındaki benzerlikleri ve farkları gösterebilmek, basit robotlar programlayabilmek konularında çalışmaları içermektedir. 32 saate yayılan eğitim süresince programlama ve robotik uygulamalarında da kullanılan basit ve temel robotik araç ve gereçler, Scratch türü platformlar kullanılmaktadır.

Çalışma Çizelgesi için Tıklayınız